ก้มแล้วแทงไม่มีพักหีเนียนอร่อยจนหยุดไม่อยู่ไม่มีใครยอมเลิก

ก้มแล้วแทงไม่มีพักหีเนียนอร่อยจนหยุดไม่อยู่ไม่มีใครยอมเลิกงานใหญ่อีกแล้ว