ขอบ้างต้องปล่อยในให้ท้องเม็ดแตดซิงแสบฉิบหายยังสวยอยู่

ขอบ้างต้องปล่อยในให้ท้องเม็ดแตดซิงแสบฉิบหายยังสวยอยู่