งานเด็ดไม่น่ามาเลยนมเพิ่งขึ้นครบรสชาติยอมแล้ว เย็ดแรงๆนะอยากได้เธอจัง

งานเด็ดไม่น่ามาเลยนมเพิ่งขึ้นครบรสชาติยอมแล้ว เย็ดแรงๆนะอยากได้เธอจัง