น้ำหีพุ่งทะลุจอด่วยก่นอโดนลบเสี้ยวเหี้ยๆสำราญหีร่านพี่ยิ่งชอบ

น้ำหีพุ่งทะลุจอด่วยก่นอโดนลบเสี้ยวเหี้ยๆสำราญหีร่านพี่ยิ่งชอบ เบิ้ลอีกก็ไหว