ปี้กระจายเมนไม่มาให้ทุกท่ามดลูกพังชนะใจไปเลยบานเต็มเตียง

ปี้กระจายเมนไม่มาให้ทุกท่ามดลูกพังชนะใจไปเลยบานเต็มเตียง