ยิงแม่งเลยพลาดท่าโดนกระแทกช่องคลอดถ้าอย่างนี้ไม่ได้จับแน่นอน

ยิงแม่งเลยพลาดท่าโดนกระแทกช่องคลอดถ้าอย่างนี้ไม่ได้จับแน่นอนกลับบ้านเถอะ