ละเลงลิ้นเอาไข่ยัดปากหอยใหญ่มากละเลงลิ้นจนลิ้นรสจัญไรแมนร้องดังมาก

ละเลงลิ้นเอาไข่ยัดปากหอยใหญ่มากละเลงลิ้นจนลิ้นรสจัญไรแมนร้องดังมาก