หนูมาทำงานบ้านนะไม่ได้มาให้เจ้าของบ้านเย็ด

ก็บอกว่ารับทำงานบ้านทุกอย่างไม่ใช่เป็นแม่บ้านที่ต้องให้พ่อบ้านเย็ด ก็จับเย็ดกันจังไ่เข้าใจ