โดนเสี่ยเย็ดถุงยางไม่ต้องสงสัยจะอยากมานานอยากได้ก็บอกทนเอาไว้

โดนเสี่ยเย็ดถุงยางไม่ต้องสงสัยจะอยากมานานอยากได้ก็บอกทนเอาไว้เสร็จไปหลายน้ำ